Woonsaem

Hier ziet u filmfragmenten van de opening van de Woongroep Rumah Oost-West in Spijkenisse op 20 januari 2012.

Bekijk de documentaire Een kijkje in de keuken… woongroepen van allochtone ouderen. Een film van het Amsterdams Steunpunt Wonen.

Achttien jaar heeft het geduurd, maar in januari 2011 werd eindelijk de woongroep voor Surinaams Hindoestaanse ouderen in Leeuwarden geopend. Bekijk het filmpje van de opening.

Voorbeelden