Woonsaem

Vanaf januari 2012 wordt een pilot uitgevoerd, waar woongroepen van oudere migranten in Nederland met hun begeleiders aan deelnemen. Zes oudere migrantengroepen uit Amsterdam, Eindhoven en Leiden doen mee aan de pilot. Het gaat om de volgende groepen:
1. Chinese groep in Amsterdam-Oost in samenwerking met CABO Amsterdam en de Chinese vereniging Tung Lok.
2. Surinaams-Creoolse groep in Amsterdam-Zuid, in samenwerking met de Surinaamse vereniging SOSO-LOBI.
3. Iraans/Afghaanse groep in Amsterdam-Noord, in samenwerking met Amsterdams Steunpunt Wonen en met stichting Andishe.
4. Marrokkaanse groep in Amsterdam Nieuw-West in samenwerking met Amsterdams Steunpunt Wonen.
5. Turkse vrouwengroep in leiden in samenwerking met Libertas Leiden.
6. Multiculturele groep in Eindhoven.

Deze zes pilotgroepen doorlopen vanaf januari 2012 de Verkenningsfase en de Routemap van de methodiek ‘Samen Zelfstandig’. De betrokken begeleiders of woonadviseurs zijn getraind en ondersteund in de toepassing van de methodiek. Parallel aan de pilot is een Lerend Netwerk van start gegaan. In het Lerend Netwerk koppelen groepsbegeleiders ervaringen uit de praktijk terug. Hierdoor heeft WoonSaem het trainingsaanbod en de methodiek aan kunnen passen.

Foto Lerend Netwerk
Deelnemers Lerend Netwerk 2012v.l.n.r. Najia Aabid, Mostafa Filali, Ruud Arnoldi, Kees Penninx, John Machgeels, Ada Bolder, Filiz Dilmeci, Heleen van Deur en Farzana Shams.

In het voorjaar van 2014 is de locatie voor de Chinese woongroep gereed gekomen en opgeleverd aan de ouderen. In het nieuwbouwproject Oostpoort in Amsterdam Oost zijn 22 appartementen door woningcorporatie Ymere beschikbaar gesteld. Er wordt gewerkt aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte en er wordt een bewonerscommissie samengesteld. De betrokkenheid met de wijk en de toekomstplannen van de woongroep worden al besproken!

De Marokkaanse, Iraanse en Surinaamse pilotgroepen zijn in gesprek met Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, met de woningcorporatie Cordaan en met andere woningcorporaties om de mogelijkheden te bespreken van transformatie van bestaande gebouwen tot geschikte locaties voor woongroepen voor ouderen.

De Turkse woongroep in Leiden heeft een bezoek gebracht aan de Turkse woongroep Harmonica in Rotterdam. Dit heeft de ouderen gemotiveerd om zich zo snel mogelijk in te schrijven als vereniging. Het overleg met de woningcorporatie Sleutels in Leiden is positief. De groep is enthousiast over de locatie in een nieuwbouwproject, waar een bouwplan voor wordt gemaakt.

In het kader van het nieuwbouwproject in de wijk Woensel worden 21 seniorenwoningen gerealiseerd en beschikbaar gesteld aan de Multiculturele pilotgroep Eindhoven. De groep schrijft zich in als vereniging en organiseert allerlei activiteiten en excursies om de groepsdynamiek te behouden.

Pilot