Woonsaem

Begeleiding 

Begeleiding van een nieuwe woongroep door een professionele begeleider is van groot belang. Een begeleider weet van de regels, wetgeving, contracten en mogelijke subsidies.

Het aantal oudere migranten dat in een woongemeenschap oud wil worden groeit. Hoe ouder men wordt, hoe meer men immers terugvalt op oude gebruiken, geuren, gerechten en de taal waar men mee is opgegroeid. Een 'eigen' woongemeenschap voorziet in die behoefte. Van de ongeveer 300 woongemeenschappen voor ouderen in Nederland, zijn er nu 60 voor oudere migranten. WoonSaem begeleidt woongemeenschappen door het hele land en is momenteel actief in Amsterdam, Leiden, Eindhoven en Hoofddorp.

Een woongemeenschap is maatwerk, elke groep heeft haar eigen wensen en behoeften. Na het vormen van een groep wordt er aangeklopt bij een woningcorporatie en/of de gemeente. Begeleiding van een groep door een professionele begeleider is van groot belang. Want een begeleider kent de mogelijkheden, wegen, ingangen, heeft de contacten en het netwerk, kent de taal en de groep.

Een professionele begeleider heeft ervaring met het begeleiden van groepen, netwerken en contacten leggen met woningcorporaties, gemeenten en bedrijven en kan onderhandelen met betrokken partijen. Een begeleider kan een woongroep begeleiden in het proces van het vormen van een groep tot daadwerkelijke realisatie van de woongemeenschap in bestaande of nieuwbouw.

Wat kan WoonSaem doen?

WoonSaem kan uw vragen beantwoorden, u informeren, adviseren en zo nodig doorverwijzen.

Wat kan WoonSaem voor begeleiders betekenen?
  • U kunt bij ons terecht met al uw vragen die te maken hebben met woongemeenschap.
  • Wij kunnen u verwijzen naar de juiste personen bij de gemeente of bij een woningcorporatie.
  • Wij kunnen u informeren en adviseren over het begeleiden van een woongemeenschap.
  • Wij kunnen informatiebijeenkomsten verzorgen voor begeleiders die een woongemeenschap begeleiden en groepen die geïnteresseerd zijn in wonen in een woongemeenschap.
  • Tevens kunnen wij zorgen voor trainingen voor begeleiders, vrijwilligers en contactpersonen die een woongemeenschap willen oprichten.
  • Ook kunnen wij u in contact brengen met begeleiders van een bestaande woongemeenschap of een woongemeenschap in oprichting
  • U kunt bij ons terecht voor de Methodiek Samen Zelfstandig en materialen die gebruikt kunnen worden bij themabijeenkomsten.

Samen Zelfstandig!

Samen met ActiveAge heeft WoonSaem de Methodiek ‘Samen Zelfstandig’ ontwikkeld. Deze methodiek helpt de bewoners om zich met steun van de begeleider grondig voor te bereiden op het wonen in een woongemeenschap. Klik hier voor meer informatie!

Begeleiding