Woonsaem

Het bestuur van de Stichting WoonSaem bestaat uit:

De heer P.H.F.M. Moeskops, voorzitter
Mevrouw W.M. Gronthoud, secretaris 
Mevrouw A.C. van Rhee, penningmeester 
De heer R. Piera, lid

Projectcoördinator: 
Mevrouw K.Idrissi

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel onkosten declareren. 

Bestuur