Woonsaem

In april 2014 is de Stichting WoonSaem opgericht.

Bestuursleden:
De heer P.H.F.M. Moeskops, voorzitter
Mevrouw W.M. Gronthoud, secretaris 
Mevrouw A.C. van Rhee, penningmeester 
Mevrouw M. van Gelderen
Mevrouw L. Badaou 

Projectcoördinator: 
Mevrouw N. Aabid 

Adviseur:
De heer T.J.M. de Jong, directeur Stichting R.C. Maagdenhuis

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel onkosten declareren. 

Bestuur