Woonsaem

Gemeenschapszin, vermogen tot zelforganisatie en groepsopbouw zijn belangrijke voorwaarden om gemeenschappelijk wonen te laten slagen. Nieuwe woongroepen moeten kunnen terugvallen op begeleiding bij dat proces. 

De grootste bijdrage aan gemeenschappelijk wonen van oudere migranten denkt WoonSaem te kunnen leveren door het vinden van locaties en het hanteerbaar maken van de financiële opgaven. WoonSaem wil een context creëren die het voor oudere migranten haalbaar maakt om de stap naar gemeenschappelijk wonen te zetten. WoonSaem wil op die wijze bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van oudere migranten, die te vaak gekenmerkt worden door armoede en isolement. WoonSaem draagt op deze manier ook bij aan een minder groot beroep op professionele zorg en het beter functioneren van wijken en buurten. Ook biedt WoonSaem hiermee een perspectief aan het familienetwerk van oudere migranten dat hun (groot)ouders op een aanvaardbare manier oud kunnen worden in Nederland. 

De komende twee jaar zal Stichting WoonSaem zich richten op het werven van fondsen om de begeleiding van nieuwe woongroepen van oudere migranten mogelijk te maken. Daarnaast zal Stichting WoonSaem zich inspannen om cruciale partners te winnen voor het concept van woongroepen van oudere migranten (o.a. gemeenten, corporaties, zorginstellingen, fondsen, particuliere financiers). Stichting WoonSaem zal tenslotte de al bestaande woongroepen van oudere migranten uitnodigen om te participeren in een landelijk netwerk.

Het complete beleidsplan van WoonSaem kunt u hier downloaden.

Beleidsplan