Woonsaem

WoonSaem is in 2011 opgericht door Stichting Het R.C. Maagdenhuis om woongemeenschappen voor oudere migranten te ondersteunen en te bevorderen. Stichting Het R.C. Maagdenhuis merkte dat er behoefte was aan een centraal Kenniscentrum, gericht op woongemeenschappen voor oudere migranten. Oudere migranten kennen deze woonvorm nauwelijks, terwijl ze wel het liefst oud willen worden met mensen van hun eigen cultuur. Ondersteuning in het proces van groepsvorming tot daadwerkelijke realisatie van een woongemeenschap is noodzakelijk, door de jarenlange aanlooptijd, om conflicten te voorkomen en de groep bij elkaar en gemotiveerd te houden.

In januari 2012 is WoonSaem begonnen met een pilot voor zes woongemeenschappen en heeft WoonSaem een lerend netwerk opgericht en gefaciliteerd. Het doel van dit netwerk is uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionele begeleiders van woongroepen duurzaam te bevorderen. WoonSaem wil in het bijzonder de uitwisseling rond de ontwikkelde methodiek ‘Samen Zelfstandig’ op gang brengen. 

In april 2014 is de Stichting WoonSaem opgericht en is het beleidsplan opgesteld.

Over de stichting