Woonsaem

 WoonSaem  Symposium
19 mei 2011

Op 19 mei 2011 organiseerde WoonSaem een symposium dat werd bijgewoond door een gemêleerd gezelschap van: ouderen die in een woongroep wonen, van woonbegeleiders, woningcorporaties, ondersteunende organisaties en fondsen.
De heer T. de Jong, directeur van Stichting Het R.C. Maagdenhuis en initiatiefnemer van het Kenniscentrum WoonSaem, verwees in zijn welkomstwoord naar de bijeenkomst in maart 2010. Hij zag onder de aanwezigen meerdere mensen die destijds ook dat symposium bijwoonden. Sindsdien zijn er veel positieve reacties geweest op het initiatief voor WoonSaem, het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten.

De bedoeling van het symposium was om gezamenlijk in gesprek te gaan over groepswonen, en over de insteek om een 'Doe-Het-Zelf' pakket te ontwikkelen. De reacties en adviezen van degenen die aanwezig waren, zijn van belang voor de visie en de uitwerking van de plannen. 

WoonSaem Symposium