Woonsaem

Training voor Vrijwilligers uit pilotgroepen WoonSaem
21 oktober 2013

Op vrijdag 21 oktober 2013 is de training voor vrijwilligers uit de pilotgroepen van WoonSaem van start gegaan. Deze training wordt in opdracht van WoonSaem uitgevoerd door de Vrijwilligersacademie Amsterdam, onder leiding van trainster Jackie van den Kroft.

In de training kregen deelnemers vaardigheden aangereikt die nodig zijn om de individuele groepsleden te motiveren, de groepsbinding en de groepsdynamiek te bewaken en de gezamenlijke visie niet uit het oog te verliezen. Maar ook deelnemers te leren delegeren en eigen grenzen te stellen. De training is gestart met zeven vrijwilligers uit twee woongroepen in oprichting; de Surinaamse groep Oud-zuid en de Marokkaanse groep Nieuw-west. Voor deze twee groepen staan nog vier bijeenkomsten in de planning. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden en een keuze voor een eventueel vervolg worden bepaald. In het najaar 2014 zal een tweede training van start gaan voor vrijwilligers uit twee andere pilotgroepen van WoonSaem.

Training voor Vrijwilligers uit pilotgroepen WoonSaem