Woonsaem

Portrettenboek 'Verhalen Van Veerkracht'
3 oktober 2013

‘Verhalen van veerkracht. Oudere migranten aan het woord over gemeenschappelijk wonen, gezelligheid en gezondheid.’ Dit is de titel van het unieke portrettenboek dat met veel plezier, verwondering en betrokkenheid is geschreven door Kees Penninx, bureau ActivAge en Yvonne Witter, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Zij spraken met acht oudere migranten uit vier verschillende woongemeenschappen en met professionals.

Het boek is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van Stichting het R.C. Maagdenhuis, Coalitie Erbij, ActivAge en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Dit portrettenboek, met verfrissende vormgeving van Yon Prüst en de prachtige foto's van Claudia Kamergorodski, is op donderdag 3 oktober 2013 gepresenteerd tijdens de week tegen de eenzaamheid op het minisymposium 'Gezellig maakt gezond: Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten' in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam.

In de uitgebreide en informatieve beschouwing in het boek staat dat woongemeenschappen ‘cadeautjes voor de samenleving’ zijn. Door samen te wonen kunnen ouderen (toekomstige) zorgbehoeften uitstellen. Welzijn voorkomt zorg. Ook versterkt het samenwonen de neiging om naar buiten te treden. En de woongemeenschap levert veel op voor de wijk. Zo verrichten Surinaamse ouderen van woongemeenschap Wi Makandra vrijwilligerswerk in het tegenoverliggende dienstencentrum de Hudsonhof. Hetzelfde geldt voor de bewoners van de Indische woongemeenschap PIN in Den Haag. Zij bezoeken zorgorganisatie De Waterhof die tegenover hun wooncomplex ligt, doen mee aan activiteiten die daar plaatsvinden, maar zijn er ook zelf actief om de handen uit de mouwen te steken.

De geïnterviewde ouderen geven aan dat zij ervan overtuigd zijn dat bewoners van woongemeenschappen over het algemeen genomen minder eenzaam zijn en dat wonen in een woongemeenschap eenzaamheid kan voorkomen of verminderen. Een oudere vertelt: ‘Nu ik hier woon heb ik geen tijd meer om te piekeren of eenzaam te zijn.’

De opdrachtgevers en de auteurs hopen dat het boek ertoe zal bijdragen dat gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties initiatieven positief ontvangen, ondersteunen en stimuleren. Er is nog wat koudwatervrees voor woongemeenschappen. Juist nu de verzorgingshuizen verdwijnen en de behoefte aan beschermde woonvormen groeien, kunnen woongemeenschappen een antwoord bieden. Het is hoog tijd dat de cadeautjes voor de samenleving opgepakt én uitgepakt worden. Voor zowel de gever als ontvanger biedt het winst.

Het boek kost 16,50 euro. U kunt het boek bestellen door een email te sturen met uw adresgegevens en telefoonnummer naar woonsaem@maagdenhuis.nl

Portrettenboek 'Verhalen Van Veerkracht' - nog steeds beschikbaar!