Woonsaem

Bestuursleden, ouderen en begeleiders van Stichting Attifa Utrecht hebben op donderdag 2 maart 2017 een bezoek gebracht aan de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam.
Dit bezoek is in het kader van oriënteren en voorbereiden van ouderen van stichting Attifa op het vormen van een eigen woongroep en het realiseren van een eigen locatie in Utrecht.
Stichting WoonSaem heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit bezoek.

Andalus 01

Andalus 02

Andalus 04

Ouderen van Stichting Attifa bezoeken woongroep Andalus