Woonsaem

Op 3 oktober 2016 hebben 20 ouderen van de woongroep Stichting Groepswonen Migranten Ouderen hun intrek genomen in hun nieuwe woning. Het gaat om appartementen in het nieuwbouw seniorencomplex de EIJK in Hoofddorp, eigendom van Woonzorg Nederland. Het complex telt 84 appartementen. Leden van de woongroep SGMO gaan in de buurt van elkaar wonen in een vleugel van dit complex.

De woongroep SGMO is divers samengesteld. Ouderen hebben onder andere een Surinaams-Hindoestaanse, Egyptische, Palestijnse, Irakese of Marokkaanse achtergrond. De woongroep telt ook enkele autochtone ouderen. Groepsleden kennen elkaar uit deelname aan verschillende, door de stichting ISCCH georganiseerde activiteiten in Hoofddorp.

Begin 2017 zal een feestelijke opening van het seniorencomplex worden georganiseerd. Alle betrokken partijen; gemeente Hoofddorp, Woonzorg Nederland, Woonsaem, SGMO, de vrijwilligers en natuurlijk alle bewoners onder wie de woongroepleden zullen aanwezig zijn om deze bijzondere mijlpaal te vieren.
De exacte datum zal t.z.t. middels een persbericht worden bekend gemaakt.

Oplevering 20 appartementen voor woongroep SGMO in Hoofddorp.