Woonsaem

Eerste bijeenkomst netwerk woongroepen

Op 6 maart 2015 heeft WoonSaem een bijeenkomst georganiseerd voor woongroepen (al dan niet in oprichting) in Amsterdam, Leiden en Hoofddorp. Doel van deze bijeenkomst was het uitwisselingen van goede en slechte ervaringen en het delen van kennis. Het was een geanimeerde en zeer geslaagde bijeenkomst. Lees hier het verslag

Netwerkbijeenkomst woongroepen maart 2015