Woonsaem

Foto Intentieverklaring Hoofddorp

Woensdag 23 maart 2016 was een belangrijke datum voor de woongroep van de Stichting Groepswonen Migranten Ouderen (SGMO) in Hoofddorp.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd door WoonZorg Nederland, SGMO en WoonSaem, in bijzijn van wethouder Ton Horn (links op de foto), de intentieovereenkomst ondertekend voor een woongroep van migranten ouderen. De woongroep huurt 22 appartementen in het nieuwbouwcomplex De Eijk aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp. Na vele jaren van voorbereiding zullen de ouderen in het najaar hun woningen kunnen betrekken. Namens de betrokken organisaties tekenden Glenn Hussain, bestuursvoorzitter SGMO, Cristel Anderson, clustermanager WoonZorg Nederland, en Harry Moeskops, voorzitter WoonSaem (resp. 3e, 4e e 5e van links).

Intentieverklaring woongroep Hoofddorp ondertekend