Woonsaem

Gemeente Waalwijk en WoonSaem werken samen voor nieuwe woongemeenschappen
5 november 2014

WoonSaem gaat een Turske en een Molukse groep ouderen in de gemeente Waalwijk ondersteunen bij het opzetten van een woongemeenschap. Het streven is om in samenwerking met de woningcorporatie Casade binnen een termijn van twee jaar voor beide groepen huisvesting te realiseren.

De groep Turkse ouderen zal de Methodiek Samen Zelfstandig doorlopen, waarbij allereerst de basisthema’s tijdens bijeenkomsten behandeld worden. Deze thema’s zijn onder andere gericht op groepsbinding, zorg voor elkaar, organiseren van activiteiten en samen werken met de buurt. Op 28 oktober jl. vond de eerste informatiebijeenkomst voor de Turkse groep plaats. De groep werd geïnformeerd over de inhoud van het traject en de begeleiding door WoonSaem.

De Molukse groep is al langer bij elkaar en zal door WoonSaem ondersteund worden in het in kaart brengen van de woonwensen en mogelijkheden.

Foto: Eerste informatiebijeenkomst Turkse groep
Turkse Woongemeenschap Waalwijk Okt 2014
V.l.n.r. De heer Jan van Kessel, manager woondiensten Casade, een deelnemer, De heer Jeroen Cools, Wijkconsulent Casade, Mevrouw Najia Aabid, Projectcoördinator WoonSaem, Mevrouw Iris Hoedemaekers, beleidsmedewerker gemeente Waalwijk, een deelneemster. 

Gemeente Waalwijk en WoonSaem werken samen voor nieuwe woongemeenschappen