Woonsaem

Bijeenkomst woningcorporaties
25 mei 2012

Op 22 mei 2013 organiseerde WoonSaem ten kantore van Stichting Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam een bijeenkomst voor voorlopers onder de woningcorporaties die al betrokken zijn bij woongroepen van oudere migranten, woningcorporaties die zich hierop willen oriënteren, belangenorganisaties en geïnteresseerden. Lees meer…

De dagvoorzitter, mevrouw J. Voermans, put uit haar eigen ervaring als ze vertelt dat gemeenschappelijk wonen al enkele decennia in zwang is. Het realiseren van een woongroep is een moeizaam proces, zeker voor allochtone ouderen. Omdat het Nederlandse zorgsysteem niet openstaat voor migranten, zoeken zij naar alternatieven. Alternatieven die opgezet zijn vanuit de gemeenschappelijke cultuur en een passend leefklimaat voor de oude dag bieden. Een geschikte locatie is echter moeilijk te vinden en er is een woud van regelgeving. Het kost jaren voordat de sleutel in het eigen slot gestoken kan worden. Veel initiatieven haken dan ook af. Dit moet anders.

Mevrouw Y. Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg spreekt over geslaagde woonprojecten. Mevrouw N. Aabid van WoonSaem vertelt over de pilotgroepen. De heer T.J.M. de Jong, directeur van Stichting Het R.C. Maagdenhuis, geeft een toelichting op bestaande en nieuwe migrantenwoongroepen. Mevrouw A.J. Visser, programmaregisseur Wonen en Markt SEV (het huidige Platform 31) vertelt tenslotte over het ontwikkelen van innovatieve concepten en het aanbieden aan de markt.

De discussie komt voor de pauze al op gang, over de lange tijd tussen het vormen van een groep en de daadwerkelijke realisatie van een woongemeenschap, over subsidies en wachtlijsten. Ook de slotdiscussie bloeit en boeit alle aanwezigen. Met onderwerpen als samenwerking met woningcorporaties en gemeenten, drempels door financiering en regelgeving, verouderende woongroepen. Maar ook het benadrukken van de voordelen van woongemeenschappen voor de maatschappij, de buurt, burenhulp en verminderde zorgkosten.

De heer De Jong vertelt dat de eerste pilot gefinancierd is door fondsen. Vanaf volgend jaar moeten de projecten die begeleid worden, gefinancierd worden uit nieuwe bronnen. Tegelijkertijd is het streven om het traject steeds compacter te maken. Dit lijkt op professionalisering, maar het is eigenlijk niet meer dan overdragen van expertise en ervaring.

Bijeenkomst woningcorporaties