Woonsaem

In april 2014 is de Stichting WoonSaem opgericht.

Bestuursleden:
De heer P.H.F.M. Moeskops, voorzitter
Mevrouw A.C. van Rhee, secretaris/penningmeester
Mevrouw H.W. Voermans
Mevrouw M. van Gelderen, Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Mevrouw W.M. Gronthoud, CABO
Mevrouw J.M. Vreeswijk-Manusiwa

Adviseur:
De heer T.J.M. de Jong, directeur Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Staf:
Mevrouw N. Aabid, projectcoördinator
Mevrouw G. Boshuis, bestuurssecretariaat

Bestuur en staf