Onder Achtergrondinformatie is een actuele factsheet (juni 2015) van CABO geplaatst.

Geplaatst begin juni 2015: nieuwsbrief nummer 7 en het verslag van de eerste netwerkbijeenkomst voor woongroepen in Amsterdam, Leiden en Hoofddorp. Zie onder de kop 'Nieuws'.

Home

Welkom op de website van WoonSaem!

WoonSaem is het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen voor Oudere Migranten

WoonSaem ondersteunt en stimuleert oudere migranten om eigen gemeenschappelijke woonvormen op te zetten. WoonSaem geeft projecten gericht op groepswonen van oudere migranten een stevige basis en helpt deze projecten sneller te realiseren. Zelfredzaamheid en eigen kracht van de ouderen die in een groepsvorm willen gaan wonen, is daarbij het uitgangspunt.

Stichting WoonSaem is een initiatief van Stichting Het R.C. Maagdenhuis en mogelijk gemaakt door een aantal fondsen en samenwerkingspartners.

Een woongemeenschap biedt een aangename, veilige leefomgeving, geborgenheid, informele steun en sociale contacten met mensen van de eigen cultuur of leefstijl. Wonen in een woongemeenschap betekent ook gezelligheid, mogelijkheid tot gezamenlijke activiteiten en ontmoeting en vooral betrokkenheid met elkaar.

Wilt u graag in een woongemeenschap oud worden? Klik op een van de vlaggen om meer te lezen en/of te horen in uw eigen taal.

Welkom Welcome! Bienvenue Merhaba Azul مرحبا بكم

.

.

Onder Achtergrondinformatie is een actuele factsheet (juni 2015) van CABO geplaatst.

Geplaatst begin juni 2015: nieuwsbrief nummer 7 en het verslag van de eerste netwerkbijeenkomst voor woongroepen in Amsterdam, Leiden en Hoofddorp. Zie onder de kop 'Nieuws'.